< Tornar

Origani

Carrer Boqueria 33-35

Es tracta d’un projecte de segregació de local comercial en tres locals i restauració de la façana. També es fa la reforma interior del local d’Origani, marca de cosmètics

Seguint els criteris de Paisatge urbà, es recupera la composició original de la façana, alterada totalment per la superposició d’uns escaparats que ocupaven la totalitat de la planta baixa.

Es restaura tota la façana retirant tots els elements superposats i ancoratges antics. Es reconstrueixen les parts malmeses amb morter de calç imitant la textura de la pedra original.

Finalment amb pintures minerals amb la tècnica de la veladura es dona l’acabat per tal que es vegi una superfície homogènia, respectant les diferents tonalitats que té la pedra.