< Tornar

Edifici plurifamiliar – Granollers

Can Gili

El projecte consisteix en la construcció de cinc edificis aïllats amb quatre habitatges a cadascun i un edifici amb tretze habitages en filera. El solar amb un fort pendent, ens porta a dissenyar uns habitatges a diferents nivells.