< Tornar

Edifici plurifamiliar – Calella

Calella (2005)

El projecte consisteix en la construcció d’un edifici entre mitgeres en un solar ubicat al C/ de Santiago núm. 132 a 150, cantonada Riera Capaspre núm. 50 a 62.

Donada l’excel·lent situació del solar en una cantonada, el projecte destina la totalitat de la planta baixa a local comercial i aparcament d’ús exclusiu del local i destina les plantes primera, segona, tercera i sota coberta a habitatges. Hi han dues plantes soterrani destinades íntegrament a aparcament.