< Tornar

Reforma integral unifamiliar entre mitgeres

Sant Esteve de Palautordera (224m²)

Can Genís es una casa entre mitgeres del segle XIX ubicada al Carrer Major de Sant Esteve de Palautordera. La casa es trobava en estat de decadència pel desús de l’habitatge, de manera que la primera fase s’ha focalitzat en la consolidació de l’estructura i reparació de la coberta.

Pel que fa a la rehabilitació interior es procura donar la màxima versatilitat a la forma d’ocupació de l’habitatge ja que es destina a turisme rural.

Els criteris d’interiorisme es basen en recuperar els elements singulars que ofereix el conjunt, com son les façanes i mitgeres de pedra, la volta catalana, i  els forjats i coberta de fusta.